Logo Buurtvereniging Buytenrode. Kop
RSS-feeds RSS-feeds

Archief 2019

 

Algemene ledenvergadering 10 april 2019 
 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdagavond 10 april 2019.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Voor de algemene ledenvergadering zijn de volgende stukken in te zien. 
2019 Agenda ALV.LK.1.pdf
2019 Bestuursreglement alcoholgebruik.LK..pdf
2019 brief ALV en contributie.LK.pdf
2019 conceptverslag ALV 24-4-2018.pdf
2019 Jaarverslag activiteiten Buytenrode 2018.LK.pdf
2019 Jaarverslag Buytenrode 2018.LK.pdf
2019 toelichting op agenda ALV.LK.pdfBRENG UW STEM UIT OP ZATERDAG 19 JANUARI!


Wat wel of niet in en met het Buytenpark 
Het Kwaliteitsteam Buytenpark staat al bijna tien jaar pal voor de vele aparte eigenschappen van het Buytenpark. Een park dat maar liefst 100 hectare meet en voor meer dan 60 procent bestaat uit sinds 1995 uit zichzelf ontstane natuur. Goed moment u weer eens te vragen wat u vindt dat de komende jaren in en met het Buytenpark moet gebeuren.

Dat doen we op zaterdag 19 januari op onze inloopochtend tussen 10 en 12 in het gebouw van de Buurtvereniging Buytenrode, Cesar Franckrode 60.
Waar u een mini-referendum-papier kunt invullen met 10 stellingen om aan te geven wat u vindt dat er wel of niet moet gebeuren met en in het Buytenpark en waaraan u ook zelf nog eigen stellingen kunt toevoegen.

Voor ons een hulp om uit te dragen zowel richting het gemeentebestuur en zijn ambtenaren als naar alle overlegpartners in het Buytenpark zelf. Ook voor 2019 zijn we namelijk aangewezen als coördinator van het Overlegplatform Buytenpark, waarin vrijwel alle grootgebruikers van het park zijn vertegenwoordigd, van SnowWorld, Ayers Rock tot de begraafplaats, de Vogelwerkgroep Zoetermeer, de twee tuinverenigingen, het zomertheater, omwonenden, ruiters, mountainbikers, padvinders, voetballers, badmintonners, handballers en fietsers.

We willen graag van u weten wat u vindt dat in de komende tijd onze inzet moet zijn. Bijvoorbeeld betere scheiding tussen voetgangers en fietsers, aankleding van SnowWorld met groen, betere handhaving van de regels, het hele Buytenpark als vuurwerkvrije zone, meer inspraak in het gemeentelijke vergunningbeleid, dat soort zaken.

Graag willen we dat op 19 januari registreren. Daarnaast zullen we informatie verstrekken over de ons bekende ontwikkelingen. Zo zal omstreeks 11:00 uur onze eigen ecoloog en bioloog drs. Winfried van Meerendonk u bijpraten over een app voor het Buytenpark, het Gruttolandje, de oeverzwaluwwand en de Nieuwe Driemanspolder.

Het staat u vrij op 19 januari binnen te lopen op elk moment dat u wil. De toegang en de koffie zijn gratis. Tot dan,

namens het bestuur van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark

Leon van den Berg (voorzitter);
buytenpark@bergit.nl