Logo Buurtvereniging Buytenrode. Kop
RSS-feeds RSS-feeds

Het “nieuwe”postzegels verzamelen

Druk zoeken. Steeds weer ontdekken mensen de fascinerende wereld van het postzegels verzamelen. Opvallend is dat de reden waarom mensen in de ban van de postzegel raken erg kan verschillen. Aanvankelijk was er vooral de belangstelling voor een bepaald land of deel van de wereld. Het “compleet” krijgen van een land was het hoogste doel; kosten noch moeite werden gespaard om dat ene lege plekje in het voorgedrukte album op te vullen. De laatste jaren raken verzamelaars juist meer geïnteresseerd vanuit hun belangstelling voor een bepaald onderwerp. Het aantal onderwerpen, ook wel thema's genoemd, is vrijwel eindeloos. Voorbeelden van thema's zijn: vogels, geschiedenis, fietsen, treinen, bloemen, componisten, sport en de eigen genoten vakantie. Je kan zo gek niet bedenken of een bepaald thema kan in een postzegelverzameling worden vastgelegd. Met de komst van de computer werden de mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid; zo worden nu albumbladen naar eigen creatief inzicht zelf op de PC gemaakt. Je hoeft geen dure postzegels en dikke, voorgedrukte albums meer te kopen. Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige blik op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle facetten uitbeelden. De Postzegelbeurs en de ZHPV kunnen voor verzamelaars veel betekenis hebben: je treft er gelijkgestemden aan en je kan er aan goede informatie, zegels en ander materiaal komen voor je landen- en/of themaverzameling. Elf keer per jaar zijn er in buurtvereniging Buytenrode (ruil)beurzen op de eerste zaterdag van de maand. Er wordt veel onderling geruild en uiteraard worden er de nodige filatelistische nieuwtjes en belangrijke wetenswaardigheden uitgewisseld. Verzamelaars wordt de gelegenheid geboden om hun kennis omtrent hun verzamelgebied én hun verzameling verder uit te breiden. Speciaal voor de jeugd van 7 tot 18 jaar zijn er activiteiten “Stamps 4 kids” onder enthousiaste en gediplomeerde leiding. Meer informatie ? Bel 06-27233453 of klik hier voor ons email-formulier of kom gewoon eens langs op de eerste zaterdag van de maand. Tussen 13.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom.

In buurtvereniging Buytenrode ontmoeten postzegelverzamelaars elkaar !

Postzegelbeurs is een samenwerkingsverband van Buurtvereniging Buytenrode en de ZuidHollandse vereniging van PostzegelVerzamelaars, kortweg ZHPV.